Apauguma likvidēšana ir būtiska daļa no būvlaukuma teritorijas iekārtošanas darbiem, kas ietver kritalu novākšanu, krūmu, atsevišķu koku novākšanu un celmu raušanu, apauguma palieku, akmeņu novākšanu, dažādu reljefu formu likvidēšanu un novietošanu būvprojektā norādītājā vietā vai pilnīgu izvešanu. Apauguma likvidēšana ir nozīmīgs darba process, kura laikā nepieciešams ievērot stingrus noteikumus, lai tiktu ievēroti visi vides saglabāšanas faktori un netiktu bojātas blakus esošo koku saknes un citas komunikācijas. Pirms darbu uzsākšanas, apauguma likvidēšana tiek rūpīgi plānota un saskaņota ar projektētāju. Uzņēmuma speciāli apmācīti darbinieki nodrošinās kvalitatīvu rezultātu, darbus veicot pieredzējuša un kvalificēta zemes darbu uzrauga vadībā.


Lai izvairītos no iespējamiem riskiem un neradītu kaitējumus apkārtējai videi, apauguma likvidēšana tiek nodrošināta, izmantojot atbilstošu un speciāli aprīkotu tehniku, kura ļauj sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus jebkuros apstākļos. Bieži apauguma likvidēšanas vietas ir tuvu blakus esošām būvēm vai teritorijām, kā arī ietvēm, eletrotīklu un pazemes komunikācijām, līdz ar to darbus svarīgi ir uzticēt profesionālai komandai, kura spēs rast risinājumu jebkurā nestandarta un ārkārtas situācijā.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057