Demontāža.lv izskatīs iespēju iegādāties no Jums īpašumus ar pamestām rūpnīcām, ražošanas ēkām, fabrikām, kā arī īpašumus uz kuriem atrodas pamestas bumbu patvertnes, katlu mājas ar aprīkojumu vai jebkādi citi industriālie objekti visā Latvijas teritorijā.


Ja uz Jūsu īpašuma atrodas jebkādi industriālie objekti un vēlaties šo īpašumu pārdot - tas protams var sagādāt lielas grūtības, jo visticamāk, īpašumu, bez pamesto objektu demontāžas ir sarežģītāk realizēt. Šādu objektu demontāža, teritorijas attīrīšana un sakopšana var no Jums prasīt arī pietiekami lielu finanšu ieguldījumu, kā arī jāņem vērā, ka šādu darbu veikšanai nepieciešams piesaistīt gan kvalificētu būvuzraugu, gan vides speciālistu!


Demontāža.lv piedāvā risinājumu - mēs iegādāsimies no Jums īpašumu ar demontējamiem objektiem, kas atbrīvos Jūs no visiem sarežģītajiem darba procesiem, papildus izmaksām, liekām raizēm un izaicinājumiem, tādiem kā - objekta demontāža, būvgružu savākšana un izvešana, zemes līdzināšana, krūmu, koku sakņu novākšana un daudziem citiem svarīgiem darba procesiem!


Lai izvairītos no negadījumiem un neradītu videi kaitējošus faktorus, piemēram, lai pasargātu objektā vai blakus teritorijā esošo koku saknes. Plānojot un uzsākot zemes pārvietošanas darbus, nepieciešamības gadījumā piesaistam un ņemam vērā projektētāja, vides speciālista un zemes uzrauga norādījumus.


Mēs izskatīsim un izvērtēsim katra klienta individuālu gadījumu - piesaistīsim pilnvarotus speciālistus, kuri veiks rūpīgu īpašuma izpēti, sniegs Jums konsultāciju un palīdzēs pieņemt pareizāko lēmumu par labu izdevīgākam un Jūsu situācijai atbilstošākam darījumam.


Zemes pārvietošanas darbu laikā ir jārēķinās arī ar citiem neparedzētiem un negaidītiem apstākļiem, tādiem kā, neparedzētu objektu atklāšana zem zemes virsmas, līdz ar to, šādu zemes pārvietošanas darbus attiecīgāja teritorijā atsākam tikai pēc attiecīgo speciālistu atļaujas saņemšanas.


Demontāža.lv profesionāļi bez papildus maksas, atbilstoši starptautiskajiem vērtēšanas standartiem, novērtēs īpašuma un objekta tehnisko stāvokli, izanalizēs darījumu kopumā un sniegs pilnu juridisko atbalstu darījuma noformēšanā - sagatavos nepieciešamo dokumentāciju, nodrošinot ātru, drošu, korektu un profesionālu darījuma norisi.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057