Mūsu uzņēmums ar modernu aprīkojumu un kvalificētu darbaspēku efektīvi veic būvbedres rakšanu ar atzīmi padziļinātiem pamatiem visa veida celtnēm. Mēs zinām, ka izraktās būvbedres kvalitāte ir atkarīga no pamata izturības un drošības. Neparedzēti nobrukumi var prasīt ne tikai papildus darbus, bet arī apdraudēt dzīvību. Tieši tāpēc pie mums strādā tikai augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, kuri zinās kā rīkoties dažādās situācijās un veiks precīzus mērījumus uz kā balstīt būvbedres rakšanas darbu kvalitatīvu un drošu darbu izpildi, tiekot galā ar neparedzētām problēmām un situācijām. Uzņēmumam pieder mūsdienīgas un efektīvas mašīnas un instrumenti, kas spējīgi ātri un kvalitatīvi apstrādāt praktiski jebkāda veida grunti, slāni un dziļumu. Tai skaitā arī skaldam klinšainus un līdzīgus akmenscietus materiālus, betona un mūra konstrukcijas, citus cietus vai sablīvējušos materiālus, kam gadījies uzdurties būvbedres rakšanas darbu gaitā, nepieciešamajās vietās atstājot pietiekami plašu darba telpu zemes darbu atbalsta sistēmām, kā arī adekvāti pasargājot zemes darbiem blakus augošo koku saknes.


Lai būvbedres rakšanas darbi būtu daudz drošāki un būvbedres uzturētu sausas, svarīgi ir veikt precīzu darba izvērtēšanu, zināt gruntsūdeņu līmeni, lai laicīgi pieņemtu hidroizolācijas un atūdeņošanas mērus, gadījumā, ja ir tuvs sagulums. Būvbedres dibenu un malas nolīdzinām vajadzīgā formā un līmenī, kā arī nodrošinām irdenu materiālu aizvākšanu. Būvbedres rakšanas darbu veikšana notiek atbilstoši projekta un pasūtītāja noteiktām prasībām. Pirms darbu uzsākšanas tiek analizēta dotās vietas pazemes ģeodēziskā izpēte. Jebkuras izmaiņas tiek izskatītas un saskaņotas atsevišķi. Rakšanas darbu uzsākšanu un secību nosaka Latvijas Valsts republikas noteiktie būvnormatīvie akti, kas tiek ievēroti visu darbu procesā. Būvbedres rakšanas darbu laikā uzņemamies atbildību par stiprinājumu atbilstību, kā arī par drošību būvbedres darbu veikšanas laikā strādniekiem, ceļiem, komunikācijām, kabeļiem, caurulēm, kanalizācijas sistēmai u.c. nodarīto kaitējumu.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057