Lai rezultāts būvlaukuma sagatavošanas darbos būtu maksimāli efektīvs, svarīgi ir pareizi plānot un nodrošināt precīzus būvbedres sagatavošanas darbus, būvbedres nostiprināšanu un smilts blietēšanas darbus, vadoties pēc darba rasējumiem.


Būvbedres sagatavošana, nostiprināšana un smilts blietēšana ir sarežģīts darbu kopums, kuru laikā jāņem vērā vissīkākās detaļas un jāuzņemās atbildība arī par būvlaukuma teritorijā pastāvošo pazemes komunikāciju noteikšanu, pārvietošanu vajadzības gadījumā un aizvākšanu, ievērojot konkrētu darbu izpildes drošību.


Mūsu uzņēmuma ilggadīgā pieredze un prakse rāda, ka būvbedres sagatavošana, nostiprināšana un smilts blietēšana jāuztic augsti kvalificētam un profesionālam darba spēkam, kas spēs noteikt būvbedres nostiprināšanas atbalsta sistēmu stiprību, pratīs aprēķināt un balstīties uz attiecīgās grunts mehānikas principiem un nodrošinās būvbedres malu nostiprināšanu ar pareiziem stiprinājumiem, kas atbilst noteiktām drošības prasībām.


Mēs varam piedāvāt visdažādākos risinājumus, ievērojot daudz dažādus faktorus, novēršot darba vides riskus, kas var rasties būvbedres nostiprināšanas darbu procesā. Būvbedres nostiprināšana un smilts blietēšana notiek izmantojot visu nepieciešamo aprīkojumu, kā arī darbu laikā tiek nodrošināta kontrole, lai pazemes un virszemes ūdeņus turētu zem pastāvīgo darbu pamatnes līmeņa. Ņemot vērā arī blakus esošās apbūves situāciju, būvbedres nostiprināšana un smilts blietēšana prasa izvēlēties atbilstošas metodes un paņēmienus, vadoties no ekonomiskuma un vides aizsardzības aspektiem.


Lai būvbedres stiprināšana un smilts blietēšana norisinātos, atbilstoši plānotajam rezultātam, pirms darbu uzsākšanas veicam mērījumus, iegūstot maksimāli daudz informācijas par ūdens plūsmu maiņām, kas varētu ietekmēt darbus. Lai sasniegtu minimālo sauso blīvumu, mūsu uzņēmums smilts blietēšanu nodrošina ar apstiprinātu blīvēšanas aprīkojumu, rūpīgi blietējot smiltis pa slāņiem, veicot nepieciešamo gājienu skaitu, kā arī ievērojot, ka katrs smilts blietēšanas slānis ir ar optimālo mitruma saturu.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057