Katras ēkas un būves svarīgākā sastāvdaļa ir pamati, tāpēc noteikti ir svarīgi būvdarbu sagatavošanas darbus un grunts nomaiņas darbus veikt, vadoties pēc ilgspējīgiem būvniecības principiem un stratēģisku, sistemātisku darbu plānošanu. Lai plānotais rezultāts būtu arī ekonomiski un tehnoloģiski efektīvs, grunts nomaiņa tiek veikta ar lielu atbildību, pirms darbu uzsākšanas novērtējot grunts nestspēju un citus būtiskus faktorus, kā arī grunts nomaiņai izvēlēloties atbilstošu, racionālu un lietošanai drošu materiālu.


Uzņēmuma īpašumā esošā un nepieciešamības gadījumā piesaistītā tehnika ļauj veikt plaša mēroga rakšanas, grunts nomaiņas un pārvietošanas darbus jebkura apjoma un infrastruktūras sarežītības objektos. Grunts nomaiņa tiek veikta, pamatojoties uz iepriekš pārbaudītiem un apstiprinātiem aprēķiniem un izmēru noteikšanas pamatprincipiem, ievērojot nesaistošās grunts nomaiņas piemērotību, atbilstoši ģeotehniskā pārskatā ietvertajām prasībām.


Lai rūpētos par vides saglabāšanu, uzlabošanu un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu, mūsu uzņēmumā grunts nomaiņa un šķirošana tiek veikta, atbilstoši būvniecības apsaimniekošanas noteiktajām prasībām, īpašu uzmanību pievēršot dažādiem elementiem gruntī un grunts bojājumu tipiem, kas atklāti grunts nomaiņas darbu veikšanas laikā.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057