Būvniecība ir viena no tām nozarēm, kur ir svarīgas pat vissīkākās detaļas, tāpēc mūsu uzņēmums klientam piedāvā visus pakalpojumus, neatkarīgi no platības un sarežģītības pakāpes, kas saistīti ar būvniecības objektu teritorijas sagatavošanas darbiem un kuri nepieciešami jūsu būvprojekta realizācijai. Viens no tiem ir zemes pārvietošana no vienas būves vietas uz kādu citu pagaidu vietu vai sagatavojot to izvešanai no teritorijas. Zemes pārvietošana ir nepārtraukts process visā teritorijas sagatavošanas ciklā pirms būvdarbu uzsākšanas, sākot no zemes virskārtas noņemšanas, būvbedres rakšanu, grunts nomaiņu un pārvietošanu, apauguma likvidēšanu un beidzot ar zemes pārvietošanu un aizbēršanu atpakaļ nepieciešamajās vietās.


Sagatavošanās būvdarbu uzsākšanai ir vērienīgs darbs un ir daudz apstākļu ko nepieciešams ievērot, tāpat arī zemes pārvietošanas darbi, kas tiek veikti katrā būvlaukumā vai teritorijā ir nozīmīgs un atbildīgs darbs, ko pēc mūsu pieredzes iesakām uzticēt profesionālim, garantējot maksimāli profesionālu un augstu līmeni un stabilu, kvalitatīvu rezultātu, kā arī, protams, vienmēr apmierinātu klientu.


Mūsu uzņēmumā zemes pārvietošanas darbus veic kvalificēti, speciāli apmācīti darbinieki, pieredzējuša un kvalificēta zemes darbu uzrauga vadībā, ievērojot Latvijas likumdošanā un normatīvo dokumentu noteiktās prasības, darba drošības un aizsardzības noteikumus, drošus darba paņēmienus, izslēdzot visus darba riska faktorus.


Lai izvairītos no negadījumiem un neradītu videi kaitējošus faktorus, piemēram, lai pasargātu objektā vai blakus teritorijā esošo koku saknes. Plānojot un uzsākot zemes pārvietošanas darbus, nepieciešamības gadījumā piesaistam un ņemam vērā projektētāja, vides speciālista un zemes uzrauga norādījumus.


Sagatavojot objektu tālāko būvdarbu veikšanai, svarīgi ir ņemt vērā teritorijā jau uzstādītās komunikācijas, nepārvietojot zemi un neaizberot vietas, kur atrodas kāds objekts, kuram jāatrodas zemes virskārtā un neradot zaudējumus citu cilvēku iepriekš padarītajam un ieguldītajam darbam.


Zemes pārvietošanas darbu laikā ir jārēķinās arī ar citiem neparedzētiem un negaidītiem apstākļiem, tādiem kā, neparedzētu objektu atklāšana zem zemes virsmas, līdz ar to, šādu zemes pārvietošanas darbus attiecīgāja teritorijā atsākam tikai pēc attiecīgo speciālistu atļaujas saņemšanas.


Lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu, ņemot vērā teritorijas platību, reljefu vai citas īpatnības, kuras radušās cilvēka darbības vai dabas mijiedarbības rezultātā, kā arī ņemot vērā augsnes īpatnības, zemes pārvietošanas darbu laikā tiek izmantota profesionāla un mūsdienīga tehnika un aparatūra, kas nodrošina maksimāli ātri un kvalitatīvi veiktu darbu, neatkarīgi no gadalaika un citiem apstākļiem.

KONTAKTI

+371 2962 65 02
info@demontaza.lv
Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV1057